Jaunumi oktobrī

Latviešu valodas aģentūra piedāvā  pedagogiem  didaktisko mācību komplektu
“Sāksim runāt latviski!”. Tas būs palīgs pedagogiem, mācot valodu visām mērķa grupām. Elektroniskajā versijā ir pieejamas  83 vārdu un frāžu kartītes, papīra versijā būs pieejamas 550 vārdu un frāžu kartītes.
Didaktiskais mācību komplekts tematiski atbilst  valodas mācību līdzekļa Laipa A1 tematiem.
Informācijai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tālrunis: 67350764
Mācību līdzekļi

Kā mācīt tos, kas nekad nav mācījušies?
Sākot darbu ar cilvēkiem, kuriem nav mācīšanās prasmju vai arī tās ir ļoti zemas, galvenais ir atcerēties, ka tie ir pieauguši cilvēki. Katram solim ir jābūt saistītam ar runāšanu. Rakstītprasmi vēlams nemācīt uzreiz, jo tas pārmērīgi pārslogos izglītojamos.
Metodiskie materiāli


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas