Jaunumi augustā

Baiba Asare. Uzdevumi latviešu valodas apguvei. 

Darba burtnīca ir paredzēta 12 – 14 gadus jauniem latviešiem pasaulē. Uzdevumi ir veidoti atbilstoši „Lasāmās grāmatas 12 – 14 gadus jauniem latviešiem pasaulē” nodaļām „Sevis meklējumos”, „Ģimene”, „Mani draugi”. Tie pilnveido vārdu krājumu, nostiprina gramatikas zināšanas un veicina runāšanas prasmes.

Pārbaudes uzdevumi 13 – 14 gadus veciem diasporas skolēniem. Izveidotais materiāls ir turpinājums materiālam „Mācību uzdevumi 13 – 14 gadus veciem diasporas skolēniem”. Mācību materiālam ir divas sadaļas: skolēnam un skolotājam. Mācību materiāls ir veidots atbilstoši programmai 13 – 14 gadus veciem diasporas skolēniem. Kopā ar metodisko materiālu skolotājam tiek piedāvāti pārbaudes uzdevumu vērtēšanas kritēriji un ieteikumi pārbaudes norisei.

Pārbaudes uzdevumi skolēnam

1. temats „Es”
2. temats „Es un ģimene’
3. temats „Es un citi”
4. temats „Es un ikdiena”
5. temats „Es un Latvija”

Materiāls skolotājam

1. temats „Es”
2. temats „Es un ģimene’
3. temats „Es un citi”
4. temats „Es un ikdiena”
5. temats „Es un Latvija”


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas