Jaunumi novembrī

Papildmateriāls  Latviešu valodas programmai 13–14 gadus veciem diasporas skolēniem. 
Mācību uzdevumi skolēnam. Skolotāja materiāls.
Papildmateriālā ir mācību uzdevumi 5 programmas tematiem:  Es, Es un ģimene, Es un citi, Es un ikdiena, Es un Latvija.

http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem

Videolekcijas
1. Signe Bāliņa. Informācijas tehnoloģijas un izglītība Latvijā.
2. Sanita Lazdiņa. Kā mācīt latviešu valodu ceļa posmā  „Gūtenberga mašīna – IT”?
3. Solvita Pošeiko. Interaktivitāte un radošums kā mācību žanra izvēles kritēriji.
4. Dite Liepa. Kļūda, kļūda? Vai tiešām kļūda?
5. Ieva Kolmane. „Tu domā valodu/valoda domā tevi”.
6. Marians Rižijs (dzejnieks Māris Salējs). Jaunākās tendences latviešu dzejā.

http://maciunmacies.valoda.lv/par-latviesu-valodas-apguvi/videolekcijas

Lociņš - Vingrinājumi latviešu valodas darbības vārdu apguvei
Autori: Latviešu valodas aģentūra, SIA „DeskSoft”
Izmantojot lietotni Lociņš,  ikviens var vingrināties latviešu valodas darbības vārdu lietošanā: izvēlēties atbilstošo darbības vārda formu (Izvēlies! vai Ievieto!), savienot teikuma daļas (Savieno!), salikt teikumu no dotajām vārdformām (Saliec!)  u. tml. Vingrinājumos izmantoti vairāk nekā 180 latviešu valodas darbības vārdi. Tie ir  grupēti tematiski, piemēram, Es, Es un ģimene, Es un citi. Darbības vārdi lietoti darāmajā un ciešamajā kārtā,   īstenības izteiksmes vienkāršajā un saliktajā tagadnē, pagātnē un nākotnē, vajadzības izteiksmes, pavēles izteiksmes formās.

http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/gramatika#tab2


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas