Jaunumi septembrī

Sadaļa „Diasporai un imigrantiem” papildināta ar šī gada diasporas skolotāju kursu videoierakstiem: „Pastāvēs, kas pārvērtīsies. Pārmaiņas un jaunais latviešu valodā” (prof. A. Veisbergs), „Talants, motivētība vai smags darbs: valodu apguves psiholingvistiskie un sociālie aspekti” (prof. I. Druviete), „Valodas traucējumi bilingvāliem bērniem” (B. Trinīte), „Skolēns glāstvirsmu laikmetā un izglītības sistēma digitālajā cunami: kurp ejam?” (S. Buhanovska), „Skolotāja personības resursi emocionālo grūtību pārvarēšanai” (prof. A. Dudkina), „Mūzikas, folkloras un latviešu valodas integrēta apguve” (I. Elksne, I. Koroševska), „Latvijas vēstures, ģeogrāfijas un latviešu valodas integrēta apguve” (A. Šaltāne, I. Pelcmane), „Vizuālās mākslas, rokdarbu un latviešu valodas integrēta apguve” (G. Lagzdiņa, V. Vaivade). 

http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab3


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas