Jauni materiāli portālā trešo valstu valstspiederīgajiem „Saziņas tilts”.

Ar jaunu informāciju un mācību un metodiskajiem materiāliem papildināts arī portāls trešo valstu valstspiederīgajiem „Saziņas tilts”.

Portālā tagad pieejami teksti lasītprasmes pilnveidei un interaktīvie uzdevumi C1 un C2 valodas prasmes līmeņa apguvei, līdz ar to ir piedāvāts lasītprasmes apguves un pilnveides tekstu komplekts visiem valodas apguves līmeņiem. Teksti ir sakārtoti tematiski un sekmē ne tikai latviešu valodas apguvi, bet ļauj iepazīt Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, kultūru, sadzīvi, kā arī sabiedrībā zināmu cilvēku darbību un sasniegumus. Papildinātas arī portāla „Saziņas tilts” sadaļas „Ekskursijas” un „Tradīcijas”. Katru videomateriālu papildina interaktīvi uzdevumi latviešu valodas apguvei pašmācībā un zināšanu un prasmju pašpārbaudei. Gan sadaļā „Ekskursijas”, gan sadaļā „Tradīcijas” atrodami metodiski komentāri un ieteikumi skolotājiem, kuri strādā ar trešo valstu valstspiederīgajiem. 

Portālā „Saziņas tilts” tāpat ir ievietoti pavisam jauni materiāli, piemēram, dažādu mācību priekšmetu (vēstures, ģeogrāfijas, bioloģijas, ķīmijas, fizikas, matemātikas) terminu vārdnīcas ar īsiem skaidrojošiem piemēriem, kas ļauj izprast terminu nozīmi un to lietojumu dažādās mācību situācijās. Termini ir tulkoti angļu, vācu, franču un krievu valodā. Tāpat portālā ir ievietotas latviešu valodas prasmes C līmeņa vadlīnijas.


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas