Jaunumi aprīlī

Aktualitātes 2015. gada aprīlī

1. Latviešu valodas programma 13–14 gadus veciem diasporas nedēļas nogales skolu skolēniem 75 stundu apjomā

Programmā ir septiņi tematiskie loki (Es; Es un ģimene; Es un citi; Es ikdienā; Es un Latvija; Projekts; Ko es zinu, ko es protu?), projekta darbs un kopsavilkums par mācību gadā apgūto. Katram tematam ir četri apakštemati.  

http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem

2. Pašmācības disks „Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 1. klase” 

Pašmācības diskā ir ietverti vingrinājumi atbilstoši mācību grāmatas „Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 1. klase” 11 tematiem. Mācību materiāls pilnveido un nostiprina klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas prasmes. Pašmācības vingrinājumi ir paredzēti darbam klasē un patstāvīgai izmantošanai. 

http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-materiali/skolai

3. Pašmācības disks „Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 2. klase” 

Pašmācības diskā ir ietverti vingrinājumi atbilstoši mācību grāmatas „Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 2. klase” 11 tematiem. Mācību materiāls pilnveido un nostiprina klausīšanās, lasīšanas un rakstīšanas prasmes. Pašmācības vingrinājumi ir paredzēti darbam klasē un patstāvīgai izmantošanai. 

http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-materiali/skolai

4. Latviešu valodas apguve. B līmenis (turpinājums).

Mācību vingrinājumi un uzdevumi ir veidoti atbilstoši tematiem Iepirkšanās un pakalpojumi, Cilvēks, Izglītība un karjera, Kultūras identitāte un valstiskā piederība.

http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/pieaugusajiem#tab3


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas