Jaunumi janvārī

1. Runāsim pareizi!
Interaktīvais mācību līdzeklis Runāsim pareizi ir metodiskā līdzekļa Runāsim pareizi papildinājums. Tas domāts runas prasmju pilnveidei pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem. Mācību materiālā ir iekļauta skaņu izruna, vārda uzsvara un intonācijas vingrinājumi, diktāti un mēles mežģi. Fonētikas vingrinājumi paredzēti darbam klasē un patstāvīgai izmantošanai.
http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-materiali/uzdevumi

2. Videostundas par lietvārdu
Sešās videostundās skolēniem gan klasē kopā ar skolotāju, gan arī patstāvīgi tiek piedāvāta iespēja nostiprināt zināšanas par lietvārdu. 
Videostundu temati:
Lietvārds. Jēdziens. Dzimte. Skaitlis.
Lietvārds. Locīšana.
Lietvārds. Deklinācijas.
Lietvārds. Pareizrakstība.
Lietvārds. Spēles.
Lietvārds. Spēles.
http://maciunmacies.valoda.lv/video-maci/gramatika

3. Metodiskais pielikums diasporas programmām 5–6 gadus veciem bērniem
Metodiskais pielikums diasporas nedēļas nogales skolu latviešu valodas mācību programmām 5–6 gadus veciem bērniem ir atbalsta materiāls diasporas nedēļas nogales skolu skolotājiem. Metodisko pielikumu veido gramatikas sadaļa, stundu konspektu paraugi, svētku un svinamo dienu kalendārs, kā arī mācību papildmateriāli visiem programmas tematiem: Cāļus skaita rudenī; Kas notiek rudenī? Cik daudz svētku! Gaismas laiks; Ieejam jaunā gadā; Garajos ziemas vakaros; Pavasaris jau nāk! Spēlējam teātri! Zaļais laiks.
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab1

4. Videomateriāls „Rotaļas latviešu valodas apguvē kopā Ilgu Reiznieci”
6 metodiskie videopielikumi „Rotaļas latviešu valodas apguvē kopā ar Ilgu Reiznieci” diasporas nedēļas nogales skolu latviešu valodas mācību programmām. Katru videomateriālu veido rotaļas ieraksts, kā arī folkloristes Ilgas Reiznieces komentāri un ieteikumi.
Rotaļas 5–6 gadus veciem skolēniem
1. rotaļa Skābi gurķi.
2. rotaļa Mārtiņa gailīši.
3. rotaļa Sī sesku, sū sesku.
4. rotaļa Saule un mēness.
5. rotaļa Si, si sietiņš.
6. rotaļa Mēs ejam, mēs ejam... .
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab1

5. Mācību nodarbību konspekti 5–6 gadus veciem diasporas skolēniem
Mācību nodarbību konspekti ir veidoti atbilstoši diasporas programmām 5–6 gadus veciem skolēniem. Nodarbībās ir izmantotas videofilmas – rotaļas kopā ar Ilgu Reiznieci.
1. nodarbība. Rudens veltes. Rotaļa Skābi gurķi.
2. nodarbība. Mārtiņi. Rotaļa Mārtiņa gailīši.
3. nodarbība. Kas dzīvniekiem ir? Rotaļa Sī sesku, sū sesku.
4. nodarbība. Kad ir diena un kad ir nakts? Rotaļa Saule un mēness.
5. nodarbība. Kas paslēpies vārdiņā? Rotaļa Si, si sietiņš.
6. nodarbība. Ko mēs darām, ko es daru? Rotaļa Mēs ejam, mēs ejam... .
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab1

6. Metodiskais pielikums diasporas programmām 7–9 gadus veciem skolēniem
Metodiskais pielikums diasporas nedēļas nogales skolu latviešu valodas mācību programmām 7–9 gadus veciem skolēniem ir atbalsta materiāls nedēļas nogales skolu skolotājiem. Metodisko pielikumu veido gramatikas sadaļa, stundu konspektu paraugi, svētku un svinamo dienu kalendārs, kā arī mācību papildmateriāli visiem programmas tematiem: Labrīt, skola! Manas mājas un ikdiena; Latvija rudenī; Gaišais laiks; Ziema; Esi vesels! Zinu, zinu, protu, protu... Pavasaris klāt! Iepazīstu Latviju.
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab1

7. Videomateriāls „Rotaļas latviešu valodas apguvē kopā Ilgu Reiznieci”
6 metodiskie videopielikumi „Rotaļas latviešu valodas apguvē kopā ar Ilgu Reiznieci” diasporas nedēļas nogales skolu latviešu valodas mācību programmām.  Katru videomateriālu veido rotaļas ieraksts, kā arī folkloristes Ilgas Reiznieces komentāri un ieteikumi.
Rotaļas 7–9 gadus veciem skolēniem
1. rotaļa Ir jau visi mūsu bērni.
2. rotaļa Savas acis izraudāju.
3. rotaļa Beķercepti kliņģerīši.
4. rotaļa Vilks un kaza.
5. rotaļa Bagātais un nabagais.
6. rotaļa Es ar sauli saderēju.
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab1

8. Mācību nodarbību konspekti 7–9 gadus veciem diasporas skolēniem
Mācību nodarbību konspekti ir veidoti atbilstoši diasporas programmām 7–9 gadus veciem skolēniem. Nodarbībās ir izmantotas videofilmas – rotaļas kopā ar Ilgu Reiznieci.
1. nodarbība. Iepazīsimies! Rotaļa Ir jau visi mūsu bērni.
2. nodarbība. Latvijas dzīvnieki. Rotaļa Savas acis izraudāju.
3. nodarbība. Gatavojamies Ziemassvētkiem. Rotaļa Beķercepti kliņģerīši.
4. nodarbība. Svinam Ziemassvētkus. Rotaļa Vilks un kaza.
5. nodarbība. Pavasaris klāt! Rotaļa Bagātais un nabagais.
6. nodarbība. Braucam uz Latviju! Rotaļa Es ar sauli saderēju.
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab1

9. Darba lapas „Labdien!” – 1. daļa
„Labdien!” ir palīglīdzeklis latviešu valodas apguvei diasporā un mazākumtautību izglītībā. Materiālu veido darba lapas par šādiem tematiem: Es un citi; Ģimene; Mājas; Latvija; Pilsēta; Daba. 

10. Darba lapas „Labdien!” – 2. daļa
„Labdien!” ir palīglīdzeklis latviešu valodas apguvei diasporā un mazākumtautību izglītībā. Materiālu veido darba lapas par šādiem tematiem: Es un citi; Ģimene; Mājas; Latvija; Pilsēta; Daba.
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab1

11. Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3. klasei
Diagnosticējošais darbs latviešu valodā 3. klasei (skolēniem vecumposmā no 9 līdz 11 gadiem) ir metodisks materiāls skolotājiem un ir izveidots, lai: 
1) noteiktu skolēnu zināšanu un prasmju apguves līmeni atbilstoši valsts pamatizglītības standartā un pamatizglītības mācību priekšmetu standartos noteiktajām prasībām; 
2) veiktu nepieciešamās korekcijas mācību procesā; 
3) veiktu skolēnu zināšanu dinamikas izpēti. 
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/sakumskolai#tab2

12. Latviešu valodas programma 10–12 gadus veciem diasporas nedēļas nogales skolu skolēniem 75 stundu apjomā.
Programmā ir pieci tematiskie loki (Es; Es un ģimene; Es un citi; Es ikdienā; Es un Latvija), projekta darbs un kopsavilkums par mācību gadā apgūto. Katram tematam ir četri apakštemati. 
Jāievieto: Māci/Metodiskie materiāli/Diasporai un imigrantiem/Mācību programmas.
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem

 


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas