Jaunumi septembrī

Septembrī ir papildināta apakšvietne Māci un mācies latviešu valodu ar jauniem materiāliem: 

1. Darba lapas „Dabaszinības 1.klase”, „„Dabaszinības 2.klase”, „Dabaszinības 3.klase”, „Dabaszinības 4.klase”, „Dabaszinības 5.klase”, „Dabaszinības 6.klase”
http://maciunmacies.valoda.lv/clil#tab3

2. Krāsojamā grāmata „Burti nāk” pirmsskolas, sākumskolas vecuma bērniem
http://maciunmacies.valoda.lv/images/Maci/Pirmsskola/krasojama_gramata_Burti.pdf

3. VideolekcijasLogopēdiskie vingrinājumi skaņu izrunas grūtību novēršanai, „Latviešu folkloras radoša apguve”, „Bērnu filosofiskās domāšanas veicināšana”, „Mediju izmantošana latviešu valodas apguvē”, „Valodas un satura integrēta apguve”, „Vērtēšanas pamatprincipi un pārbaudes darbu gatavošana”, „Klasvadība diasporas skolās, tās psiholoģiskie aspekti”
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab3

 


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas