Videomateriāli

Jaunumi augustā

Augustā ir papildināta apakšvietne Māci un mācies latviešu valodu ar jauniem materiāliem:

1. Izdales materiāls fonemātiskās dzirdes un rakstītprasmes attīstībai 6 - 7 gadus veciem bērniem „Klausies un raksti!”
http://valoda.lv/media/Kartis.pdf

2. Žurnāla „Spicīte” darba burtnīcas Pavasaris, Rudens, Vasara, kas veltītas burtu apguvei 
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/pirmsskolai#tab3

3. Recepšu grāmata „Dažādu garšu kulinārijas pulciņš” 
http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-materiali/lasisanas-teksti

 


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas