Videomateriāli

Jaunumi jūlijā

Jūlijā ir papildināta apakšvietne Māci un mācies latviešu valodu ar jauniem materiāliem:

1. Interaktīva spēle pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērniem
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/pirmsskolai#tab2

2. Materiāls par normatīvo regulējumu par jauniebraucēju bērnu izglītību
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab2

3. Elektronisks ceļvedis „Latviešu valodas aģentūras elektroniskie mācību un metodiskie materiāli”
http://maciunmacies.valoda.lv/celvedis-valodas-apguvei

4. Kultūrvēsturisks materiāls „Tradīcijas”
http://maciunmacies.valoda.lv/video-macies/tradicijas

 


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas