Videomateriāli

Jaunumi jūnijā

Jūnijā ir papildināta apakšvietne Māci un mācies latviešu valodu ar jauniem materiāliem:

1. Latviešu valodas darbības vārdu tabulas 
http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/gramatika

2.Informatīvs materiāls par CLIL pieredzi Latvijā
http://maciunmacies.valoda.lv/clil#tab2

3. Metodiskais materiāls pedagogiem jauniebraukušo skolēnu un viņu ģimeņu iekļaušanās sekmēšanai
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab2


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas