Videomateriāli

Jaunumi maijā

Maijā ir papildināta apakšvietne Māci un mācies latviešu valodu ar jauniem materiāliem:

1. Mācību līdzekļa „Svētki un godi”(1998) digitalizēta versija
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/pamatskolai

2. Integrēta mācību metodiskā līdzekļa „Domātprieks” (2002)  digitalizēta versija
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/pamatskolai

3. Metodisks līdzeklis runas prasmju pilnveidei „Runāsim pareizi” (2014) 
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/pieaugusajiem

4. Videokonsultācijas starpkultūru izglītībā
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem

5. Lietotnes latviešu valodas apguvei Latvian Nouns, Latvians Verbs
http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/gramatika

 


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas