Videomateriāli

Jauni elektroniski papildmateriāli 5. un 6. klasei

LVA ir sagatavojusi elektroniskus papildmateriālus mācību līdzekļu komplektiem „Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 5. klase” un „Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 6. klase”. Tajos  ir pašmācības uzdevumi gan valodas apguvei, gan valodas prasmju pārbaudei. Pašmācības uzdevumi ir veidoti atbilstoši mācību līdzekļu komplektu tematikai un latviešu valodas mācību saturam mazākumtautību skolu 5. un 6. klasē.

„Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 5. un 6. klase”

 

2011. gadā ESF projektā tika sagatavoti interaktīvo tāfeļu materiāli 7., 8., 9. klasei, bet 2010. gadā LVA sagatavoja un izdeva pašmācības disku 4. klasei.
Sagatavošanā pašmācības diski 1., 2. un 3. klasei.

 


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas