Videomateriāli

Videostundas latviešu valodas gramatikas apguvei

Latviešu valodas aģentūra ir izstrādājusi 12 videostundas pamatskolas skolēniem, lai palīdzētu apgūt latviešu valodas gramatikas jautājumus: darbības vārda jēdziens un būtība, laiks, skaitlis, personas, darbības vārda pareizrakstība, darbības vārda konjugācijas, darbības vārda izteiksmes. Videostundās ir ietverts skolotāja skaidrojums, kas papildināts ar piemēriem un mājas uzdevumiem zināšanu nostiprināšanai.

http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/pamatskolai


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas