Videomateriāli

Iznācis jauns mācību līdzeklis 6-10 gadus veciem bērniem - pasaku krājums „Zīmuļu stāsti”

Latviešu valodas aģentūras izdotajā krājumā „Zīmuļu stāsti” ir apkopotas 10 mūsdienīgas pasakas, kurās atdzīvojas zēna Arta zīmējumi.

Arta fantāziju pasaulē dzīvo gan reālas būtnes, gan izdomāti tēli, kas nokļūst aizraujošos piedzīvojumos gan uz sauszemes, gan okeānā un debesīs. Lasot pasakas, katrs lasītājs tiek ierauts krāšņā fantāzijas lidojumā kopā ar Arta zīmējumu varoņiem. Pasaku valoda ir tēlaina, bagāta sinonīmiem, epitetiem, metaforām un salīdzinājumiem, un pēc katras pasakas arī lasītājam tiek dota iespēja radoši darboties. „Zīmuļu stāstus” bērns var lasīt gan patstāvīgi, gan kopā ar vecākiem vai skolotāju. Valodas pasaule ir krāsaina, un bērns nekad nav par mazu, lai to mācītos!


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas