Jaunumi janvārī

Jaunums - digitāls mācību materiāls diasporas skolēniem „Latvija laikā un telpā. Latvijas ūdeņi”
Mācību materiāls "Latvijas ūdeņi" ietver daudzpusīgu informāciju un interesantus mācību uzdevumus par Baltijas jūru, Latvijas upēm, ezeriem, ūdenskritumiem un purviem.
Vai zināji, ka ūdens klāj 3,62% no Latvijas teritorijas, lielākā daļa upju un ūdenskritumu radusies Velna tumšo nodomu dēļ, bet purvi glabā daudz noslēpumu? Vēlam veiksmi un daudz interesantu mirkļu, iepazīstot Latvijas ūdeņus!
Autori: S.Kivleniece, Z.Dambe, L.Valdmane

Saite uz materiālu


Latviešu valodas prasmes pamatlīmenis 7–10 gadus un 11–15 gadus veciem skolēniem.
Ilze Auziņa, Aira Priedīte, Arvils Šalme.

2018. gadā LVA izdeva latviešu valodas prasmes līmeņu aprakstus pieaugušajiem. Papildus latviešu valodas prasmes līmeņu aprakstiem pieaugušajiem tika sagatavoti latviešu valodas prasmes līmeņu apraksti skolēniem divos vecumposmos: 7–10 un 11–15 gadus veciem valodas apguvējiem. Šajā izdevumā var iepazīties ar latviešu valodas prasmes līmeņu aprakstu 7–10 un 11–15 gadus veciem skolēniem. Tie ir domāti latviešu valodas speciālistiem, grāmatu un programmu autoriem, skolotājiem un citiem interesentiem.

Saite uz materiālu


Spēle "Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš"
Esam izstrādājuši jaunu latviešu valodas apguves spēli „Vārdiņš, vārdiņš, teikumiņš”, ko ērti spēlēt ne vien datorā, bet arī mobilajās ierīcēs. Spēle piemērota pirmsskolas un sākumskolas skolēniem. Spēlē bērni pilnveido latviešu valodas vārdu krājumu, apgūst gramatiskās formas, mācās raksturot attēlos redzamās situācijas. Spēlē ir trīs grūtības pakāpes, veidojamā teikuma garums nosaka spēles grūtības pakāpi – trīs, četri vai pieci vārdi teikumā.

Saite uz materiālu
Veiksmi teikumu veidošanā!


Ar prieku informējam, ka esam ceļā uz pārmaiņām!
Pēc 5 gadu aktīva darba vietne "Māci un mācies latviešu valodu" jau pavisam drīz iegūs jaunu veidolu. Pārmaiņas ir veids, kā kļūt Jums vēl ērtākiem, noderīgākiem un vieglāk izmantojamiem. Savus ierosinājumus vietnes uzlabošanai aicinām sūtīt uz This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jaunumi maijā

„Stāsti te un stāsti tur!”
Stāstīšanas prasmju pilnveidei aicinām izmantot spēli 8–12 gadus veciem bērniem „Stāsti te un stāsti tur!”. Spēle ir viens no labākajiem paņēmieniem, kā attīstīt un pilnveidot skolēnu stāstīšanas prasmi. Šajā materiālā tiek dotas dažādas darbojošās personas un lietas, notikumu norises vieta un laiks, kā arī radoši papildnosacījumi stāsta formātam. Kā veidosies stāsts, kurā darbojas Zobu feja un Runājošais papagailis? Un ja nu viņi tiekas tieši Ziemassvētku vakarā? Pārsteigums – autora uzdevums ir veidot šo stāstu sporta ziņu formātā! Lai top!

Saite uz materiālu

Jaunumi jūlijā

Piedāvājam noskatīties diskusiju par drāmas metodes izmantošanu valodas mācīšanā. Diskusijas laikā tika pievērsta uzmanība dažādiem jautājumiem, proti, vai jūs izmantotu drāmas metodi ar saviem studentiem, kā jūs to pielāgotu savā situācijā, ko parasti saprot ar teātra aktivitātēm valodu mācīšanā, kāpēc daži skolotāji joprojām izvairās no drāmas aktivitāšu izmantošanas valodas mācīšanā u.c. Ceram, ka piedāvātā filma rosinās jūs biežāk izmantot šo metodi, mācot valodu!

Saite uz materiālu

Jaunumi aprīlī

Darbu sāk metodikas skola diasporas skolotājiem “Pupa”
Aprīlī darbu sākusi Latviešu valodas aģentūras metodikas skola “Pupa” diasporas skolotājiem. Tās mērķis ir pilnveidot diasporas skolotāju profesionālo kompetenci un sniegt atbalstu pedagoģisku izaicinājumu risināšanā, organizējot nodarbības un mācot latviešu valodu diasporas skolās.

Mācības notiek attālināti. Reizi mēnesī diasporas skolotāji saņem elektronisko izdevumu “Pupa”, kas veltīts kāda mācību procesā nozīmīga temata iepazīšanai, ietverot gan teorētiskās zināšanas, gan praktiskus piemērus, gan saites uz noderīgiem resursiem. Skolotāji, kuri vēlas kļūt par aktīviem metodikas skolas dalībniekiem, ne tikai iepazīstas ar izdevuma saturu, bet arī atbildīgi veic mājasdarbus.

Pirmais “Pupa” izdevums skolotājus sasniedza šī mēneša sākumā. Saņemtās atsauksmes  liecina, ka skolotāji ir priecīgi un novērtē iespēju papildināt savu profesionālo kompetenci. 14 skolotāji ir iesnieguši mājasdarbus un saņēmuši to apkopojumu, komentārus un ieteikumus. Lūk, skolotāju pirmās atsauksmes: “Milzīgs paldies par šiem materiāliem, tie ir zelta vērti. Ļoti liels prieks par šādu iespēju apmainīties ar idejām. Un, protams, par PUPAs izdevumu!”, “Milzīgs paldies!!! Noteikti smalki izskatīšu visus kolēģu darbus! Ar nepacietību gaidu jauno Pupas izdevumu!”

Otrais izdevums pie diasporas skolotājiem nonāks 2. maijā. Aicinām arī pārējos elektroniskā izdevuma saņēmējus un lasītājus kļūt par aktīviem metodikas skolas dalībniekiem. Skolotāji, kuri izpildīs un atsūtīs vismaz septiņus mājasdarbus (pavisam 2019. gadā būs astoņi), saņems arī apliecinājumu par LVA metodikas skolas absolvēšanu un balvas.

Ar metodikas skolas “Pupa” materiāliem aicinām iepazīties šeit.


Mācies Latvijas vēsturi? Mācies – dziedot!
Diasporas skolotāja Mārtiņa Puteņa izstrādātais mācību materiāls „Latvijas vēsture dziesmās” radīts, lai padarītu Latvijas vēstures mācīšanos interesantu mūsdienu jauniešiem. Autors balstās pedagoģiskā darba pieredzē un uzsver: „Vieglāk ir iemācīties dziedāt dziesmu, nevis atcerēties no galvas kādu tekstu. Turklāt latviešiem ir daudz dziesmu, kas tieši vai netieši ir saistītas ar kādu nozīmīgu vēstures posmu.”

Materiālu var izmantot pilnībā, 26 nodaļās hronoloģiski iepazīstot Latvijas vēsturi, kā arī gūt atsevišķas idejas vai materiālus mācību stundām. Materiāls aptver laika posmu no pirmo cilvēku ienākšanas tagadējā Latvijas teritorijā līdz mūsdienām, metot skatu arī nākotnē. „Latvijas vēsture dziesmās” palīdz izprast arī pasaules un Latvijas vēsturisko notikumu mijiedarbību, sniedzot strapdisciplināras, vispusīgas zināšanas. 

Lai veiksmīgi strādātu ar materiālu, skolēniem nepieciešama laba latviešu valodas prasme. Materiālā ietverti gan izziņas teksti, aktīvas saites uz dziesmām, video un dziesmu teksti, jautājumi materiāla dziļākai izpratnei, gan arī vārdi un termini vārdu krājuma paplašināšanai.
Nu ko, lai sākas dziedošā ekspedīcija Latvijas vēsturē!

Saite uz materiālu

Jaunumi martā

Digitāls mācību materiāls bēgļiem un patvēruma meklētājiem „Mācāmies latviešu valodu”. 7-9 gadi
Mācību materiāls "Latvijas ABC" ietver interesantus mācību uzdevumus integrētai latviešu valodas apguvei. Zem katra latviešu alfabēta burta slēpjas kāda tēma, piemēram, burts B aizved mūs uz bibliotēku, burts O māca orientēties apvidū, taču burts Š ir visgardākais burts, jo ļauj mums iepazīt šokolādi!

Materiāls papildināts ar sadaļu Metodika skolotājiem.
Autori: L.Krastiņa, I.Dzene, Z.Dambe, L.Valdmane

Saite uz materiālu


Izstrādāts latviešu valodas apguves pašmācības rīks „e-Laipa”
Latviešu valodas aģentūra (LVA) līdz šim pieejamo elektronisko latviešu valodas apguves materiālu klāstam pievieno jaunu, daudzveidīgu pašmācības rīku A1 un A2 valodas līmeņa apguvei e-Laipa www.elaipa.lv. Tas paredzēts latviešu valodas apguvei jauniešiem no 15 gadu vecuma un pieaugušajiem.
Pašmācības rīka autori: Ilze Auziņa, Anta Lazareva, Maija Berķe, Vineta Vaivade un Arvils Šalme.

Saite uz materiālu


Māra Muktupāvela „Izzinošas spēles par augiem" dažāda vecuma bērniem un pieaugušajiem
Māra Muktupāvela materiālā „Izzinošas spēles par augiem" radošā veidā piedāvā iepazīt 30 augus, kas aug Latvijā un līdzīgos platuma grādos. Neparastais ir tas, ka visu šo augu nosaukumi veidoti no vairākiem vārdiem, piemēram, vārdi kaķisun pēdiņas kopā veido ārstniecības auga kaķpēdiņa nosaukumu. Spēļu mērķis ir rosināt interesi par augiem un to iepazīšanu, atpazīšanu dabā, kā arī augu nosaukumu veidojošo vārdu pamatnozīmes saskatīšanu. Materiālā ietvertas ne tikai spēles, bet arī plašs, integrēts izziņas materiāls, fotoattēli, kā arī metodiski ieteikumi spēļu diferencētai izmantošanai.

Saite uz materiālu


Iznāk mācību līdzekļu komplekta Latviešu valoda pieaugušajiem Laipa B1 mācību grāmata
Latviešu valodas mācību līdzeklis pieaugušajiem „Laipa. B1” ir turpinājums mācību līdzeklim „Laipa. A1” un „Laipa. A2”.

Mācību līdzeklī ir 10 nodaļas, kas saturiski turpina un pilnveido mācību līdzekļa „Laipa. A1” un „Laipa. A2” tematiku. Mācību līdzeklī ir gramatikas pielikums, klausīšanās teksti un pārbaudes uzdevumu atbildes. Latviešu valodas mācību grāmata pieaugušajiem „Laipa. B1” ir veidota atbilstoši LVA (autori Arvils Šalme, Ilze Auziņa, Maija Berķe, Vineta Vaivade) izstrādātajiem latviešu valodas prasmes līmeņiem un izmantojama kopā ar darba burtnīcu B1
 

 

 Mācību grāmatu var iegādāties Latviešu valodas aģentūrā.

Jaunumi februārī

Inta Dreimane-Riekstiņa. „Mācību materiāls darbam ar diasporas skolēniem: programma un pasākumu scenāriji”
Intas Dreimanes-Riekstiņas „Mācību materiāls darbam ar diasporas skolēniem" ietver  mācību programmu trim dažādām vecuma grupām: 3–5 gadi, 6–10 gadi un 11–18 gadi, kā arī detalizēti izstrādātus pasākumu scenārijus: „Zinību diena”, „Ģimenes diena”, „Lietus”, „Miķeļdiena”, „Liepāja”. Apkopotie materiāli sniedz ierosmi daudzveidīgai latviešu valodas apguvei, integrē gan kustību rotaļas, gan radošas aktivitātes, paredz aktīvu bērnu un jauniešu, kā arī viņu vecāku iesaisti.

Inta Dreimane-Riekstiņa. „Mācību materiāls darbam ar diasporas skolēniem: programma un pasākumu scenāriji”


Kristīne Lauriņa.
„Mans pašportrets latviski: kas es esmu šajā pasaulē”
Kristīnes Lauriņas izstrādātā 16 nodarbību kopa diasporas nedēļas nogales skolām aptver vienu mācību gadu. Katra nodarbība paredz ne tikai diferencētu darbu dažāda vecuma bērniem, bet arī bērniem ar dažādu valodas līmeni. Vienojošais elements izaugsmes  mērīšanai – pašportreta (portfolio) veidošana gada garumā, apkopojot katrā nodarbībā paveikto vienuviet. Ietvertās tēmas, projekti: „Es esmu”; „Svētki, gadalaiki un laikapstākļi”; „Es lasu”; „Es dzīvoju”; „Es māku”; „Man patīk”; „Krāsas”; „Es un daba”; „Man garšo”; „Manas valodas”; „Ikdienas priekšmeti”; „Man mugurā ir”; „Prieki un bēdas”; „Es gribētu būt”; „Pasaku pasaule”; „Latvija”. 

Kristīne Lauriņa. „Mans pašportrets latviski: kas es esmu šajā pasaulē”

Jaunumi janvārī

Ir iznākusi arī mācību līdzekļu komplekta Latviešu valoda pieaugušajiem Laipa B1 darba burtnīca.
 
Latviešu valodas apguvei B1 līmenī var izmantot 2018. gada beigās izdoto LVA mācību līdzekli „Lasīšanas tekstu un uzdevumu krājums II” (var iegādāties LVA, Lāčplēša ielā 35–5).
LVA portālā „Māci un mācies latviešu valodu” latviešu valodas apguvei B1 līmenī var izmantot šādus materiālus:
Latviešu valodas apguve (B līmenis)
 
Latviešu valodas prasmes pārbaudes uzdevumi B1, B2 pakāpei
 
Pašnovērtējums B1 un B2
 
Lasīšanas teksti B1 un B2
 
Rīgas detektīvs (klausīšanās, lasīšana, uzdevumi)
 
Intervijas
 
Videoekskursijas
 
Tradīcijas
 
Lai Jums veicas!

Jaunumi novembrī

Daina Gross. Uzdevumi darbam ar Gundegas Sējas grāmatu Kā ES ar OPI braucu LATVIJU lūkoties”.

Šis uzdevumu krājums ir paredzēts diasporas bērniem darbam ar Gundegas Sējas grāmatu „Kā ES ar OPI braucu LATVIJU lūkoties”. Uzdevumi domāti 10–12 gadus veciem bērniem, vēlams ar latviešu valodas zināšanām B2 līmenī.

Daina Gross. Uzdevumi darbam ar Gundegas Sējas grāmatu „Kā ES ar OPI braucu LATVIJU lūkoties”

Šifrēti teksti darbam ar mācību materiālu „Latvija laikā un telpā. Pilsētas”

12–14 gadus veciem bērniem

Materiālā ir apkopoti šifrēti teksti par Latvijas pilsētām, lai ieinteresētu bērnus un jauniešus lasīt, iepazīt Latviju un uzzināt ko jaunu par Latvijas pilsētām. Materiālā izmantoti teksti no interaktīvā mācību materiāla „Latvija laikā un telpā. Pilsētas”. Izmantoti daudzveidīgi šifru veidi: 

vārda pirmais burts aizgājis uz vārda beigām; vārda pēdējais burts aizgājis uz vārda sākumu; vārda pirmais burts aizgājis uz citu vietu vārdā;  vārda pēdējais burts aizgājis uz citu vietu vārdā; katrā vārdā ir lieks burts (viens un tas pats patskanis) u.c.  Vispirms ļaujiet bērnam pašam atrast šifru. Ja tas neizdodas, piedāvājiet vairākus variantus, kas tekstā varētu būt nepareizi. Lai teksta iepazīšana būtu aizraujošāka, var veidot individuālus uzdevumus, tekstu var šifrēt pa pāriem vai organizēt sacensības – kurš pirmais atjaunos tekstu.  Rakstīšanai šifrētā veidā ir pat savs īpašs nosaukums – kriptogrāfija. Strādājot ar šiem uzdevumiem, skolēns uzzinās daudz jauna un kļūs par īstu kriptogrāfijas ekspertu!

Šifrēti teksti darbam ar mācību materiālu „Latvija laikā un telpā. Pilsētas”

Jaunumi oktobrī

Digitāls mācību materiāls bēgļiem un patvēruma meklētājiem „Mācāmies latviešu valodu”
13–14 gadi

Autori: A. Šaltāne, B. Asare, I. Pelcmane
Redaktore: A. Lazareva
Mākslinieks maketētājs: E. Švanks
Projekta vadītāja: L. Valdmane

Mācību materiāls sastāv no daudzveidīgiem uzdevumiem latviešu valodā, vēsturē, ģeogrāfijā un sociālajās zinībās. Tie pilnveido latviešu valodas prasmes, sekmē mācību priekšmetu terminoloģijas un specifiskās leksikas apguvi. Mācību materiālu var izmantot arī skolēni diasporā, reemigrējušie un mazākumtautību skolēni, kā arī skolēni skolās ar latviešu mācībvalodu. Mācību materiāls nodrošina arī pašpārbaudes iespējas.

Digitāls mācību materiāls bēgļiem un patvēruma meklētājiem „Mācāmies latviešu valodu 13–14 gadi

Jaunumi maijā

Digitāls mācību materiāls bēgļiem un patvēruma meklētājiem „Mācāmies latviešu valodu”

10–12 gadi
Autori: L. Pamiljane, I. Hitrova, J. Bernāne
Mākslinieks maketētājs: E. Švanks
Projekta vadītāja: V. Vaivade, L. Valdmane

Mācību materiāls sastāv no daudzveidīgiem uzdevumiem latviešu valodā, matemātikā, vēsturē, sociālajās zinībās, dabaszinībās un sportā. Tie pilnveido latviešu valodas prasmes, sekmē mācību priekšmetu terminoloģijas un specifiskās leksikas apguvi. Mācību materiālu var izmantot arī skolēni diasporā, reemigrējušie un mazākumtautību skolēni, kā arī skolēni skolās ar latviešu mācībvalodu. Mācību materiāls nodrošina arī pašpārbaudes iespējas.

Digitāls mācību materiāls bēgļiem un patvēruma meklētājiem „Mācāmies latviešu valodu”


Digitāls mācību materiāls diasporas skolēniem „Latvija laikā un telpā. Pilsētas”

12–14 gadi
Autori: A. Šaltāne, I. Pelcmane, B. Asare
Redaktore: S. Kazāka
Māksliniece maketētāja: A. Ozoliņa
Projekta vadītājas: V. Vaivade, L. Valdmane

Mācību materiāls sastāv no tekstiem par Latvijas pilsētu vēsturi un ģeogrāfiju, kā arī uzdevumiem teksta izpratnei. Skolēniem ir iespēja pilnveidot zināšanas un izpratni par Latvijas vēsturi un ģeogrāfiju, kā arī paplašināt vārdu krājumu un pilnveidot klausīšanās un lasīšanas prasmes. Mācību materiāls nodrošina arī pašpārbaudes iespējas.

Digitāls mācību materiāls diasporas skolēniem „Latvija laikā un telpā. Pilsētas”


Digitāls mācību materiāls "Mācību un pārbaudes uzdevumi" 5–6 gadus veciem diasporas skolēniem

Autori: I. Losberga, I. Marševska, U. Auziņa
Redaktore: I. Nagle
Māksliniece maketētāja: E. Šulce
Projekta vadītājas: V. Vaivade, L. Valdmane

Mācību materiāls ir veidots atbilstoši diasporas latviešu valodas programmai 5–6 gadus veciem diasporas skolēniem un papildina mācību materiālu kopumu, ko var izmantot, īstenojot piedāvāto programmu. Mācību materiāls nodrošina arī pašpārbaudes iespējas.

Digitāls mācību materiāls "Mācību un pārbaudes uzdevumi" 5–6 gadus veciem diasporas skolēniem

Jaunumi janvārī

Ļoti bieži no diasporas skolotājiem izskan lūgums pēc bērnu ludziņām, kuras varētu izmantot gan valodas nodarbībās, gan dažādos svētkos. Daira Liepiņa, pirmsskolas un sākumskolas speciāliste, ir uzrakstījusi 14 ludziņas par dažādiem notikumiem un svētkiem, kā arī piedāvā metodisku materiālu, kā mācīties spēlēt teātri.

Atrast – saprast! Radīt – rādīt! Spēlēt – labu vēlēt!

 

Aicinām noskatīties informatīvo videomateriālu (sešas īsfilmas), kurā skolotāji un valodas apguvēji dalās savā mācību pieredzē.

Videomateriāls iepazīstina ne tikai ar skolotāju darba pieredzi, bet arī valodas apguvējiem piedāvā atbildes uz jautājumu „Kā labāk iemācīties valodu?”. Šīs īsfilmas veidotas kā metodiskais materiāls sarunas formā. Pedagogi, runājot par savu pieredzi, iepazīstina skatītāju ar izmantojamajām metodēm, ļauj ieskatīties savās nodarbībās. Savukārt par to, kādi faktori veicinājuši latviešu valodas apguvi un kāpēc latviešu valoda būtu jāapgūst, stāsta tie citu dzimto valodu runātāji, kam latviešu valoda nu jau kļuvusi par ikdienas saziņas valodu un kas veiksmīgi integrējušies Latvijas dzīvē.

Ceram, ka šie piemēri palīdzēs pārvarēt sākotnējās bailes no latviešu valodas apguves un vienos mūs.

Filmas ir tapušas Latviešu valodas aģentūrā, īstenojot Eiropas Savienības Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda 2014.–2020. gada plānošanas perioda projektu Latviešu valodas apguve, lai sekmētu trešo valstu pilsoņu iekļaušanos darba tirgū.

Īpaša pateicība radošās aģentūras „Tribe” komandai.

Dzīvojot Latvijā – latviski

Jaunumi decembrī

Cienījamie diasporas skolotāji!
 
2017. gada sākumā mēs (diasporas skolotāji kopā ar LVA) iesākām jaunu tradīciju – diasporas skolotāju veidotu mācību un metodisko materiālu apkopošanu un publicēšanu portālā „Māci un mācies latviešu valodu”.  Mācību un metodiskie materiāli ir domāti dažādu vecumu diasporas skolēniem ar dažādu latviešu valodas apguves līmeni. Paldies diasporas skolotājiem – Intai Dreimanei-Riekstiņai, Dainai Grosai, Kristīnei Lauriņai, Guntai Neimanei, Kristīnai Putenei, Inesei Vallenbergai – par uzticēšanos, darbīgumu, pacietību un neatlaidību! 
 
Pašlaik portālā ir ievietots Ineses Vallenbergas darbs „Radošā rakstīšana diasporas skolās: romāns Nams”. Drīzumā publicēsim arī pārējo skolotāju sagatavotos mācību līdzekļus.
Lasiet, vērtējiet un izmantojiet!
 
LVA galvenā speciāliste Vineta Vaivade
 
 
Latviešu valodas aģentūra ir sagatavojusi divus jaunus mācību materiālus diasporai un citiem interesentiem – „Uzdevumi darbam ar pasaku grāmatu „Zīmuļu pasakas”” un „Uzdevumi darbam ar latviešu tautas pasakām”. Tie ir domāti 7–12 gadus veciem skolēniem klausīšanās, lasīšanas, runāšanas un rakstīšanas prasmju pilnveidei. Uzdevumu sagatavošanā ir izmantotas pasaku grāmatas „Zīmuļu pasakas” un „Pasaku kalendāra” pasakas. Mācību materiālus var izdrukāt un kopēt. Tos var izmantot papildu un individuālajam darbam.
 
Latviešu valodas aģentūrā ir izstrādāti jauni uzskates līdzekļi – tabulas gramatikas apguvei. Ceram, ka tās palīdzēs gan tiem, kas mācās, gan tiem, kas māca.

Tabulas gramatikas apguvei

Valodas prasme ir bagātība, kas piedāvā mums jaunas iespējas. Profesore I.Druviete atzīst: „Latviešu valodai ir pietiekami augsta konkurētspēja, tā pieder pie valodām ar lielu runātāju skaitu, kaut arī funkcionē asā konkurencē ar citām pasaules valodām.” Kā un kāpēc mēs mācāmies valodas? Atbildes uz šiem jautājumiem meklējiet Latviešu valodas aģentūras videofilmās: Kaoviets Ngujens, Hosams Abu Meri un Džordžs Stīls dalās latviešu valodas apguves pieredzē.

Filma ir šeit!

Jaunumi novembrī

Meistarklase „Latviešu valodas un literatūras stundas internacionālā klasē”

Kā mācīt valodu, ja klasē ir skolēni no dažādām valstīm? Kā mācīt – ja viens skolēns Latvijā dzīvo jau piecus gadus, cits – tikko atbraucis, bet vēl kāds te ir dzimis?

Ar savu pieredzi dalās skolotājas Gita Ernstsone un Ivita Treisnere. Skolotājas atzīst, ka valodas apguvē daudz var izdarīt, papildus izmantojot neformālās izglītības iespējas. Skolēniem divas reizes nedēļā ir teātra studija. Ar videofilmas palīdzību varēsim ne tikai piedalīties meistarklasē, bet arī ieskatīties vēl divās latviešu valodas stundās un iepazīties ar teātra studijas darbu, kur valodas apguvei veiksmīgi tiek izmantota drāmas metode.

Latviešu valodas aģentūra pateicas par drosmi un profesionalitāti skolotājām Gitai Ernstsonei un Ivitai Treisnerei, skolas direktorei Sanitai Briškai, kā arī privātās vidusskolas „RIMS” skolēniem.

Latviešu valodas un literatūras stundas internacionālā klasē

Jaunumi martā

Latviešu valodas aģentūra ir sagatavojusi un publicējusi 2 jaunus izdevumus diasporas nedēļas skolām.

Darba lapas „Latviešu valodas mācību un pārbaudes uzdevumi diasporas nedēļas nogales skolām 7–9 gadus veciem bērniem”. Autores Zaiga Dambe un Ināra Zdanovska ir izstrādājušas darba lapas, kaspalīdzēs bērniem apgūt un pilnveidot prasmes latviski runāt, lasīt un rakstīt, nedaudz iepazīt Latvijas dabu un tradīcijas, savukārt Skolotāju lapas palīdzēs plānot un organizēt darbu latviešu valodas apguves grupās. Mācību saturs ir sakārtots tematiski deviņos tematos, katram tematam ir divi apakštemati. Katra temata noslēgumā tiek piedāvāts ieskaites darbs kā iespēja konstatēt apgūtās prasmes. 

Darba lapas „Latviešu valodas mācību materiāli diasporas nedēļas nogales skolām 10–12 gadus veciem bērniem”. Izdevuma autores Zaiga Dambe un Ināra Zdanovska piedāvā turpināt apgūt latviešu valodas prasmes, izmantojot darba lapas – klausoties, lasot, rakstot, runājot monologus, dialogus un strādājot kopā – grupās. Bērniem būs iespēja stāstīt par sevi un savu ģimeni, ikdienu un svētkiem, iesaistīties apkārtējos notikumos un darbībās, nedaudz padziļināt savas zināšanas par Latvijas ģeogrāfiju, vēsturi un literatūru.
Skolotāju lapās piedāvātajā materiālā būs iespējas gūt idejas un atbalstu latviešu valodas nodarbību organizēšanā, apgūstot visas valodas prasmes. Kopā varēsiet iejusties dažādās situācijās un vietās, plašāk iepazīt Latviju, lasīt nelielus tekstus un to fragmentus, organizējot darbu individuāli, pāros un grupās.

Jaunumi janvārī

Rakstā „Izglītojamo ar ārvalstu izglītības pieredzi integrācija Latvijas izglītības sistēmā: tiesiskais regulējums, problēmas, risinājumi” ir sniegta informācija par izglītojamo uzņemšanu Latvijas vispārējās izglītības iestādēs un tiesisko regulējumu, kā arī ieteikumi uzņemšanai un adaptācijai izglītības iestādē.

http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab2

Jauns zinātniski metodiskā izdevuma „Tagad” numurs

Saite uz izdevumu:
https://www.yumpu.com/lv/document/view/56722514/tagad-2016-10

Žurnāla „Tagad” izdevumi:
http://maciunmacies.valoda.lv/par-latviesu-valodas-apguvi/zurnals-tagad

Sadaļa „Diasporai un imigrantiem” papildināta ar 2016. gada diasporas skolotāju kursu videoierakstiem: „Latviskuma saglabāšana” (Janīna Kursīte), „Latvijas Nacionālās bibliotēkas digitālais krājums un Bērnu literatūras centra aktivitātes” (Ginta Zalcmane), „Vērtības 21. gadsimtā” (Ivars Ījabs), „Vai multiplikācijā var izskaidrot latviskumu?” (Roze Stiebra), „Dubultā identitāte – drauds latviskumam?” (Sandra Sebre), „Citādi latviskais” (Valentīns Lukaševičs).

Videolekcijas diasporai un imigrantiem

Jaunumi decembrī

Integrācija sākas ar mācīšanos: Latvijas pieredze 21. gadsimtā. Rokasgrāmata skolotājam darbā ar migrantiem. Sastādītāja un literārā redaktore Sanita Lazdiņa. Rīga: LVA, 2016

Ir iznākusi rokasgrāmata skolotājam darbā ar migrantiem „Integrācija sākas ar mācīšanos: Latvijas pieredze 21. gadsimtā”. Grāmata ir teorētisku rakstu un praktiskās pieredzes stāstu krājums. Tajā autori cenšas atbildēt uz jautājumiem, kā sadzīvot globālajā ciemā (angļu literatūras profesora Maršala Makluena piedāvātais jēdziens), kā strādāt skolā un kā mācīties valodu?Izglītības pētnieki, filozofi, valsts pārvaldes darbinieki, politikas analītiķi un skolotājiiepazīstina interesentus ar valsts pienākumiem pret migrantiem, sniedz informāciju par islāma vēsturi un mūsdienu tendencēm islāmā, rosina domāt par identitātes jautājumiem, skolas nozīmi etniskās un sociālās nevienlīdzības mazināšanā, radošiem risinājumiem multilingvisma īstenošanā. Savukārt skolotāji stāsta par savu pieredzi darbā ar migrantiem. Rakstu krājums domāts pedagogiem, pedagoģijas studentiem un citiem interesentiem.

Grāmatu var iegādāties Latviešu valodas aģentūrā Lāčplēša ielā 35–5, Rīga, LV-1011, tālrunis informācijai 28803418, kontaktpersona Inga Kostišina.

Šalme, A., Auziņa, I. Latviešu valodas prasmes līmeņi. A1–B2. Rīga: LVA, 2016

Metodiskajā līdzeklī „Latviešu valodas prasmes līmeņi. A1–B2” aprakstīts latviešu valodas apguves process un valodas lietojums atbilstoši Eiropas Padomes izstrādātajai Breakthrough (A1), Waystage (A2), Threshold (B1) un Vantage (B2) satura specifikācijai. Līmeņu aprakstā detalizēti aplūkoti valodas sistēmas apguves jautājumi. Apraksts ir adresēts lingvodidaktikas speciālistiem un izglītības darba organizatoriem. To veiksmīgi var izmantot arī valodas apguvēji.

Grāmatu var iegādāties gan komplektā ar metodisko līdzekli „Latviešu valodas prasmes līmeņi. C1–C2. Vadlīnijas”, gan atsevišķi Latviešu valodas aģentūrā Lāčplēša ielā 35–5, Rīga, LV-1011, tālrunis informācijai 28803418, kontaktpersona Inga Kostišina.

Ar līmeņu aprakstiem var iepazīties http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/pieaugusajiem.

Šalme, A., Auziņa, I. Latviešu valodas prasmes līmeņi. C1–C2. Vadlīnijas. Rīga: LVA, 2016

Metodiskais līdzeklis ir pielikums latviešu valodas pamatlīmeņa un vidējā valodas prasmes līmeņa aprakstam. Izdevumā dots valodas prasmes augstākā līmeņa vispārīgs raksturojums, piedāvāti vispārīgo kompetenču un valoddarbības veidu apguves pamatprincipi, valodas apguves pamatuzdevumi. Apraksts ir adresēts lingvodidaktikas speciālistiem un izglītības darba organizatoriem. To veiksmīgi var izmantot arī valodas apguvēji.

Grāmatu var iegādāties gan komplektā ar metodisko līdzekli „Latviešu valodas prasmes līmeņi. A1–B2”, gan atsevišķi Latviešu valodas aģentūrā Lāčplēša ielā 35–5, Rīga, LV-1011, tālrunis informācijai 28803418, kontaktpersona Inga Kostišina.

Ar līmeņu aprakstiem var iepazīties http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/pieaugusajiem.

Attēlu kartītes valodas mācīšanai

Attēlu kartīšu komplekts „Sāksim runāt latviski!” būs brīnišķīgs palīgs pedagogam, mācot valodu gan bērniem, gan pieaugušajiem bez priekšzināšanām. Tas būs palīgs pedagogiem, mācot valodu visām mērķa grupām. Elektroniskajā versijā ir pieejamas  550 vārdu un frāžu kartītes. Didaktiskais mācību komplekts tematiski atbilst valodas mācību līdzekļa Laipa A1 tematiem. http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab4

Skolotājas Lāsmas Cimeres lekcija

Piedāvājam skolotāju tālākizglītības kursa „Pedagogu profesionālās kompetences pilnveide darbā ar reemigrējušiem bērniem un imigrantiem” pirmo lekciju „Iekļaujošas mācību metodes latviešu valodā un literatūrā reemigrējušu skolēnu un imigrantu mācīšanai jeb kā dzīvot ar Ahileja papēdi”, kurā skolotāja Lāsma Cimere dalās savā pieredzē, kā izmantot radošas mācību metodes valodas likumu apguvē, kā arī strādājot ar dažādiem tekstiem.

Paldies Rīgas 93. vidusskolai par silto uzņemšanu! Saite uz lekciju

Jaunumi oktobrī

Latviešu valodas aģentūra piedāvā  pedagogiem  didaktisko mācību komplektu
“Sāksim runāt latviski!”. Tas būs palīgs pedagogiem, mācot valodu visām mērķa grupām. Elektroniskajā versijā ir pieejamas  83 vārdu un frāžu kartītes, papīra versijā būs pieejamas 550 vārdu un frāžu kartītes.
Didaktiskais mācību komplekts tematiski atbilst  valodas mācību līdzekļa Laipa A1 tematiem.
Informācijai: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tālrunis: 67350764
Mācību līdzekļi

Kā mācīt tos, kas nekad nav mācījušies?
Sākot darbu ar cilvēkiem, kuriem nav mācīšanās prasmju vai arī tās ir ļoti zemas, galvenais ir atcerēties, ka tie ir pieauguši cilvēki. Katram solim ir jābūt saistītam ar runāšanu. Rakstītprasmi vēlams nemācīt uzreiz, jo tas pārmērīgi pārslogos izglītojamos.
Metodiskie materiāli

Jaunumi septembrī

Ir sagatavotas elektroniski un ievietotas mūsu vietnē
4.,5.,6.,7. klases mācību komplektu „Latviešu valodas mazākumtautību skolā” skolotāja grāmatas.

Doties uz --> Metodiskie materiāli / Skolotāju grāmatas

Metodiskais raksts. Mācot valodu iebraucējiem. Bieži skolotājus, kuri strādā ar cilvēkiem no dažādām valstīm (turpmāk – izglītojamie), nodarbina jautājumi: „Kā strādāt ar cilvēkiem, kuriem nav mācīšanās pieredze? Ar ko sākt, ja grupā ir dažādu valodu pratēji? Ko darīt, ja mums nav starpniekvalodas? Kādi ir šie cilvēki, kuri mācās valodu?” Par šiem un daudziem citiem jautājumiem domāju arī es, kad gatavojos nodarbībām. Stāsta Dr. paed. Ērika Pičukāne.

Metodiskais raksts. Citas valsts skolēns klasē. Dr.paed. Ērika Pičukāne piedāvā dažas idejas, kas palīdzēs skolotājiem veiksmīgāk iekļaut un skolēniem-iebraucējiem veiksmīgāk iekļauties jaunajā izglītības vidē.

Doties uz -> Metodiskie materiāli diasporai un imigrantiem

Jaunumi augustā

Baiba Asare. Uzdevumi latviešu valodas apguvei. 

Darba burtnīca ir paredzēta 12 – 14 gadus jauniem latviešiem pasaulē. Uzdevumi ir veidoti atbilstoši „Lasāmās grāmatas 12 – 14 gadus jauniem latviešiem pasaulē” nodaļām „Sevis meklējumos”, „Ģimene”, „Mani draugi”. Tie pilnveido vārdu krājumu, nostiprina gramatikas zināšanas un veicina runāšanas prasmes.

Pārbaudes uzdevumi 13 – 14 gadus veciem diasporas skolēniem. Izveidotais materiāls ir turpinājums materiālam „Mācību uzdevumi 13 – 14 gadus veciem diasporas skolēniem”. Mācību materiālam ir divas sadaļas: skolēnam un skolotājam. Mācību materiāls ir veidots atbilstoši programmai 13 – 14 gadus veciem diasporas skolēniem. Kopā ar metodisko materiālu skolotājam tiek piedāvāti pārbaudes uzdevumu vērtēšanas kritēriji un ieteikumi pārbaudes norisei.

Pārbaudes uzdevumi skolēnam

1. temats „Es”
2. temats „Es un ģimene’
3. temats „Es un citi”
4. temats „Es un ikdiena”
5. temats „Es un Latvija”

Materiāls skolotājam

1. temats „Es”
2. temats „Es un ģimene’
3. temats „Es un citi”
4. temats „Es un ikdiena”
5. temats „Es un Latvija”

Jaunumi aprīlī

Lasāmā grāmata „Ko pasaka pasaka?”Lasāmā grāmata „Ko pasaka pasaka?”, kas latviešu valodas apguvējiem gan Latvijā, gan ārvalstīs sniedz plašāku ieskatu latviešu valodas, literatūras un kultūras daudzveidībā. Svarīgs priekšnosacījums darbam ar grāmatu ir ļoti laba latviešu valodas prasme, tādēļ ieteicams grāmatu lasīt skolotāja vadībā. Lai grāmatas lietotājiem palīdzētu pārvarēt iespējamās grūtības, lasāmo grāmatu papildina skolotāju grāmata, kurā sniegtas ierosmes dažādiem valodas un lasīšanas uzdevumiem.

Jaunumi februārī

Jauns zinātniski metodiskā izdevuma „Tagad” numurs

Žurnāla „Tagad” jaunākais izdevums ir veltīts valodas dzīves sarežģītākajai un pilnīgākajai izpausmei – literatūrai un ceļam uz to – lasīšanai. Žurnāls piedāvā lasītājiem šos jautājumus apzināt un izzināt trejos lokos:

- kultūroloģiskā un literatūrteorētiskā skatījumā uz lasīšanu un lasītāju;
- lasīšanas prasmes un tehnikas aplūkojumā no ritināšanas līdz ritināšanai,
- ieskatā lasītāja pieredzes izaicinājumos, ko piedāvā jaunākā literatūrā.

Nozīmīgs aspekts žurnāla veidojumā un piedāvājumā ir tas, ka sarunā par lasīšanu, lasītāju un literatūru aicināts iesaistīties plašs un daudzveidīgs autoru loks – gan pieredzes bagāti, rūdīti literatūras jautājumu eksperti – Ieva Kalniņa, Ieva Kolmane, Līga Ulberte, gan ar savu pamatīgumu un nopietnību pārliecinoši rakstu pasaules jaunāka kaluma darbinieki – literatūras kritiķe Anda Baklāne, pētnieks Pauls Daija, tulkotājs, poliglots Dens Dimiņš, gan jaunās paaudzes plaša spektra rakstniecības jautājumu aizrautie Ieva Aizpure, Mārtiņš Laizāns, Arturs Skutelis, kā arī paši lietaratūras radītāji Rolands Briedis un Egils Venters, kas ļāvusies apcerei par tekstu tapšanas īpatnībām visjaunākajos laikos.

Saite uz izdevumu:
http://online.fliphtml5.com/hzaw/ufux/

Žurnāla „Tagad” izdevumi:
http://maciunmacies.valoda.lv/par-latviesu-valodas-apguvi/zurnals-tagad

 

Jaunumi novembrī

Papildmateriāls  Latviešu valodas programmai 13–14 gadus veciem diasporas skolēniem. 
Mācību uzdevumi skolēnam. Skolotāja materiāls.
Papildmateriālā ir mācību uzdevumi 5 programmas tematiem:  Es, Es un ģimene, Es un citi, Es un ikdiena, Es un Latvija.

http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem

Videolekcijas
1. Signe Bāliņa. Informācijas tehnoloģijas un izglītība Latvijā.
2. Sanita Lazdiņa. Kā mācīt latviešu valodu ceļa posmā  „Gūtenberga mašīna – IT”?
3. Solvita Pošeiko. Interaktivitāte un radošums kā mācību žanra izvēles kritēriji.
4. Dite Liepa. Kļūda, kļūda? Vai tiešām kļūda?
5. Ieva Kolmane. „Tu domā valodu/valoda domā tevi”.
6. Marians Rižijs (dzejnieks Māris Salējs). Jaunākās tendences latviešu dzejā.

http://maciunmacies.valoda.lv/par-latviesu-valodas-apguvi/videolekcijas

Lociņš - Vingrinājumi latviešu valodas darbības vārdu apguvei
Autori: Latviešu valodas aģentūra, SIA „DeskSoft”
Izmantojot lietotni Lociņš,  ikviens var vingrināties latviešu valodas darbības vārdu lietošanā: izvēlēties atbilstošo darbības vārda formu (Izvēlies! vai Ievieto!), savienot teikuma daļas (Savieno!), salikt teikumu no dotajām vārdformām (Saliec!)  u. tml. Vingrinājumos izmantoti vairāk nekā 180 latviešu valodas darbības vārdi. Tie ir  grupēti tematiski, piemēram, Es, Es un ģimene, Es un citi. Darbības vārdi lietoti darāmajā un ciešamajā kārtā,   īstenības izteiksmes vienkāršajā un saliktajā tagadnē, pagātnē un nākotnē, vajadzības izteiksmes, pavēles izteiksmes formās.

http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/gramatika#tab2

Jaunumi septembrī

Sadaļa „Diasporai un imigrantiem” papildināta ar šī gada diasporas skolotāju kursu videoierakstiem: „Pastāvēs, kas pārvērtīsies. Pārmaiņas un jaunais latviešu valodā” (prof. A. Veisbergs), „Talants, motivētība vai smags darbs: valodu apguves psiholingvistiskie un sociālie aspekti” (prof. I. Druviete), „Valodas traucējumi bilingvāliem bērniem” (B. Trinīte), „Skolēns glāstvirsmu laikmetā un izglītības sistēma digitālajā cunami: kurp ejam?” (S. Buhanovska), „Skolotāja personības resursi emocionālo grūtību pārvarēšanai” (prof. A. Dudkina), „Mūzikas, folkloras un latviešu valodas integrēta apguve” (I. Elksne, I. Koroševska), „Latvijas vēstures, ģeogrāfijas un latviešu valodas integrēta apguve” (A. Šaltāne, I. Pelcmane), „Vizuālās mākslas, rokdarbu un latviešu valodas integrēta apguve” (G. Lagzdiņa, V. Vaivade). 

http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab3

Jaunumi augustā

Lasāmgrāmata
12 – 14 gadus jauniem latviešiem pasaulē (autore un sastādītāja Inese Auziņa
)

Lasāmajā grāmatā ir folkloras un daiļliteratūras teksti latviešu literatūras iepazīšanai un lasīšanas prasmju pilnveidei. Mācību līdzeklī ir piecas nodaļas: Sevis meklējumos, Ģimene, Mani draugi, Latviskā dzīvesziņa un Latvija. Lai pusaudži diasporā spētu lasīt un uztvert literāros tekstus, grāmatā ir vārdnīca un daudzveidīgi uzdevumi teksta interpretācijai. Mācību līdzekli kā papildu materiālu var izmantot arī 7. – 9. klasē Latvijas skolās.
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab4


Č. Celitāne. Darba lapas 5 – 6 gadus veciem bērniem

Integrēts mācību līdzeklis pilnveido bērnu praktiskās darbošanās (zīmēšanas, līmēšanas, krāsošanas, griešanas u. tml.) un valodas prasmes. Mācību līdzeklī ir astoņas nodaļas: Cāļus skaita rudenī, Kas notiek rudenī?, Cik daudz svētku!, Gaismas laiks, Ieejam jaunā gadā!, Garajos ziemas vakaros, Pavasaris jau nāk!, Zaļais laiks. Mācību līdzekli var izmantot arī diasporā.
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/pirmsskolai#tab2

Bērnu un pusaudžu grāmatu katalogs
2010 – 2015

Bērnu un pusaudžu grāmatu katalogs ir papildmateriāls skolotājiem un vecākiem. Katalogā ir četras sadaļas: informācija par bērnu un pusaudžu grāmatām.
pirmsskolas vecuma bērniem 1. – 129. lpp.
sākumskolas skolēniem 130. – 224. lpp.
4. – 6. klases skolēniem 225. – 277. lpp.
7. – 9. klases skolēniem 278. – 304. lpp.
Katalogs aptver laika posmu no 2010. – 2014. gadam. 
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem#tab2

Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 3. klase. I daļa

Mācību grāmata ir domāta skolām, kas īsteno mazākumtautību izglītības programmas. Lai veicinātu latviešu valodas prasmju pilnveidi, mācību līdzekļu komplektā ir izvēlēti temati, kas pēc autoru domām sekmē domu apmaiņu un vēlēšanos izteikt viedokli un emocijas. Piedāvātās saziņas situācijas balstās ne tikai skolēnu iepriekšējā pieredzē un valodas zināšanās, bet prasa no skolēna radošu attieksmi pret valodu, paplašina esošo pieredzi par apkārtējo pasauli un pilnveido valodas prasmes, sekmējot arī daudzveidīgu valodas mācīšanās stratēģiju izmantošanu. 
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/sakumskolai#tab3

Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 3. klase. Skolotāja grāmata

Metodiskais līdzeklis Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 3. klase. Skolotāja grāmata piedāvā mācību programmu latviešu valodas apguvei 3. klasē, mācību satura sadalījumu un metodiskos norādījumus mācību procesa pilnveidei.
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/sakumskolai#tab2

Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 2. klase. Skolotāja grāmata

Metodiskais līdzeklis Latviešu valoda mazākumtautību skolā. 2. klase. Skolotāja grāmata piedāvā mācību programmu latviešu valodas apguvei 2. klasē, mācību satura sadalījumu un metodiskos norādījumus mācību procesa pilnveidei.
http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/sakumskolai#tab2


Jauni materiāli portālā trešo valstu valstspiederīgajiem „Saziņas tilts”.

Ar jaunu informāciju un mācību un metodiskajiem materiāliem papildināts arī portāls trešo valstu valstspiederīgajiem „Saziņas tilts”.

Portālā tagad pieejami teksti lasītprasmes pilnveidei un interaktīvie uzdevumi C1 un C2 valodas prasmes līmeņa apguvei, līdz ar to ir piedāvāts lasītprasmes apguves un pilnveides tekstu komplekts visiem valodas apguves līmeņiem. Teksti ir sakārtoti tematiski un sekmē ne tikai latviešu valodas apguvi, bet ļauj iepazīt Latvijas vēsturi, ģeogrāfiju, kultūru, sadzīvi, kā arī sabiedrībā zināmu cilvēku darbību un sasniegumus. Papildinātas arī portāla „Saziņas tilts” sadaļas „Ekskursijas” un „Tradīcijas”. Katru videomateriālu papildina interaktīvi uzdevumi latviešu valodas apguvei pašmācībā un zināšanu un prasmju pašpārbaudei. Gan sadaļā „Ekskursijas”, gan sadaļā „Tradīcijas” atrodami metodiski komentāri un ieteikumi skolotājiem, kuri strādā ar trešo valstu valstspiederīgajiem. 

Lasīt vairāk

Jaunumi aprīlī

Aktualitātes 2015. gada aprīlī

1. Latviešu valodas programma 13–14 gadus veciem diasporas nedēļas nogales skolu skolēniem 75 stundu apjomā

Programmā ir septiņi tematiskie loki (Es; Es un ģimene; Es un citi; Es ikdienā; Es un Latvija; Projekts; Ko es zinu, ko es protu?), projekta darbs un kopsavilkums par mācību gadā apgūto. Katram tematam ir četri apakštemati.  

http://maciunmacies.valoda.lv/metodiskie-materiali/diasporai-un-imigrantiem

Lasīt vairāk

Jaunumi jūlijā

Mācību priekšmetu jēdzienu vārdnīca vidusskolai

Mācību materiāls „Jēdzienu vārdnīca” ir izveidots diasporas un reemigrējušo vidusskolēnu, kā arī skolotāju vajadzībām, lai sekmīgāk apgūtu mācību saturu piecos priekšmetos: matemātikā, fizikā, ģeogrāfijā, kulturoloģijā un ekonomikā. Jēdzieni vārdnīcā ir strukturēti alfabētiskā secībā katrā mācību priekšmetā un tulkoti angļu valodā. Jēdzienu vārdnīca ir izmantojama arī CLIL balstītā mācību procesā.

http://maciunmacies.valoda.lv/clil#tab3

Lasīt vairāk

Jaunumi janvārī

1. Runāsim pareizi!
Interaktīvais mācību līdzeklis Runāsim pareizi ir metodiskā līdzekļa Runāsim pareizi papildinājums. Tas domāts runas prasmju pilnveidei pusaudžiem, jauniešiem un pieaugušajiem. Mācību materiālā ir iekļauta skaņu izruna, vārda uzsvara un intonācijas vingrinājumi, diktāti un mēles mežģi. Fonētikas vingrinājumi paredzēti darbam klasē un patstāvīgai izmantošanai.
http://maciunmacies.valoda.lv/valodas-apguve/e-materiali/uzdevumi

Lasīt vairāk


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas