Videomateriāli

Māci

Bilingvālā izglītība un CLIL

Par bilingvālo izglītību
 • „ES – PASAULĒ, PASAULE – MANĪ”
  Integrētais mācību līdzeklis sociokultūras kompetences veidošanai
  Autors: Dr. philol. Maija Burima, DU Humanitārās fakultātes profesore
 • Rakstu krājums „Jaunais un aktuālais bilingvālajā izglītībā Latvijā un pasaulē”
  Atbalsta materiāls bilingvālās izglītības politikas veidotājiem Latvijā, kā arī pedagogiem, kuri strādā bilingvālajā izglītībā un vēlas uzzināt par citu valstu aktuālo pieredzi šajā jomā. Rakstu krājumā iekļauti starptautiskajos žurnālos un rakstu krājumos iekļauti bilingvālās izglītības pētnieku raksti no 2005.-2009.gadam.
Par CLIL
 • CLIL pieredze Latvijā. Attīstības vēsture
  CLIL jēdziens un bilingvālā izglītība. CLIL Latvijas kontekstā.
  Autors: Indra Lapinska, Latviešu valodas aģentūra
Metodiskie materiāli
 • Mācību priekšmetu jēdzienu vārdnīca vidusskolai
 • Pirmsskolas bilingvālo izglītības programmu izstrādes teorētiskais pamatojums
  PII pedagogiem, metodiķiem
  Pirmsskolas izglītības programmas pamatojums izstrādāts atbilstoši Pirmsskolas izglītības reformas konceptuālajam ietvaram, kurš ir mērķēts uz ikviena bērna spējām un attīstībai atbilstošu, radoši attīstošu, kvalitatīvu un vienlīdzīgi pieejamu pirmsskolas izglītību
  Autors: Irina Maslo
 • Pirmsskolas izglītības mācību programma bilingvālai mācību satura apguvei
  PII pedagogiem, metodiķiem
  Pirmsskolas izglītības mācību programma bilingvālai mācību satura apguvei 4–6 gadus veciem bērniem (3. pakāpe un 4. pakāpe)
  Autori: Žanna Zeikate, Marina Milaša, Diāna Škutāne
 • Rakstītprasmes pilnveide latviešu valodā dažādos mācību priekšmetos 7.-9.klasē.
  Metodiskais līdzeklis bilingvālajā izglītībā
Dabaszinības
 • Pārbaudes darbs 4. klasei
  Priekšmeti un materiāli. Ķermeņi un vielas
  Autors: Aija Damberga
 • Pārbaudes darbs 4. klasei
  Tēmas - „Magnēts", „Skaņa", „Gaisma". Tēma - „Sēnes"
  Autors: Aija Damberga
 • Stundas gaitas plānojums ar atsevišķiem uzdevumiem 3. un 4. klasei
  Dabaszinību stunda ar integrētu latviešu valodu. Darbs ar tekstu. Klausīšanās uzdevums. Skolēni vairāk uzzina par botānisko dārzu un mācās pazīt augus. Teikumu veidošana un papildināšana. Darbs ar karti. Dialogs
  Autors: Iveta Pelčere
 • Dabaszinības 1. klasei
  Videofilma
  1. Augu daudzveidība
  2. Dzīvnieku daudzveidība
  3. Dabas ainavas
  4. Mājdzīvnieki
  5. Mājokļi
  Scenārija autori: Laura Līdaka, Ingmārs Līdaka, Agris Poikāns, Raitis Vulfs
  Režisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka
  Operatori: Aivars Cāns, Ingmārs Līdaka
 • Dabaszinības 2. klasei
  Videofilma
  1. Rudens
  2. Ziema
  3. Pavasaris
  4. Vasara
  5. Dabas pētnieks
  Scenārija autori: Laura Līdaka, Ingmārs Līdaka
  Režisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka
  Operatori: Aivars Cāns, Ingmārs Līdaka
 • Dabaszinības 3. klasei
  Videofilma
  1. Sarunas ar dzīvniekiem
  2. Dzīvnieku klases
  3. Augsne un ieži
  4. Dabas aizsardzība
  5. Vienkāršie mehānismi
  Scenārija autori: Laura Līdaka, Agris Poikāns, Raitis Vulfs
  Režisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka
  Operatori: Aivars Cāns, Ingmārs Līdaka
 • Dabaszinības 4. klasei
  Videofilma
  1. Zvaigžņotā debess
  2. Siltuma joslas
  3. Kontinenti
  4. Vielu pārvērtības
  5. Ūdens aprite
  Scenārija autori: Laura Līdaka, Ingmārs Līdaka, Raitis Vulfs
  Režisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka
  Operatori: Aivars Cāns, Ingmārs Līdaka
 • Dabaszinības 5. klasei
  Videofilma
  1. Dzīvnieku un augu pielāgošanās
  2. Ceļojums ar kartēm
  3. Skaņa
  Scenārija autori: Laura Līdaka, Ingmārs Līdaka, Raitis Vulfs, Renāte Ļucāne
  Režisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka
  Operatori: Aivars Cāns, Ingmārs Līdaka
 • Dabaszinības 6. klasei
  Videofilma
  1. Dzīvnieku un augu vairošanās
  2. Atklājumi un izgudrojumi
  3. Tropiskais mežs Indonēzijā
  Scenārija autori: Laura Līdaka, Ingmārs Līdaka, Raitis Vulfs, Renāte Ļucāne
  Režisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka
  Operatori: Aivars Cāns, Ingmārs Līdaka
 • Dabas zinības 1. klase
  Darba lapas
 • Dabas zinības 2. klase
  Darba lapas
 • Dabas zinības 3. klase
  Darba lapas
 • Dabas zinības 4. klase
  Darba lapas
 • Dabas zinības 5. klase
  Darba lapas
 • Dabas zinības 6. klase
  Darba lapas
Mājturība un tehnoloģijas
 • Diagnosticējošais darbs 7. klasei
  Auduma tehnoloģijas
  Autors: Malda Spolīte
 • Vērtēšanas kritēriji 5.–9. klasei
  Prasības krāsu mācībā un kompozīcijas zīmējumiem (arī formu stilizējumiem). Vērtēšanas kritēriji šūšanā. Prasības izšūšanā un aušanā
  Autors: Arnolds Ziemelis
 • Tematiskais plāns 5.–7. klasei
  Tematiskais plāns un vielas sadale interešu izglītības programmai (pulciņam) „Kokapstrāde un tehnoloģijas"
  Autors: Arnolds Ziemelis
Ķīmija
 • Atsevišķi uzdevumi 8. klasei
  Vielas daudzums. Molmasa
  Autors: Aija Pilmane
 • Laboratorijas darbs 8. klasei
  Ķīmisko reakciju veidi
  Autors: Aija Pilmane
 • Pārbaudes darbs 9. klasei
  Neorganisko vielu iedalījums
  Autors: Aija Pilmane
 • Laboratorijas darbs 9. klasei
  Skābju īpašības
  Autors: Aija Pilmane
 • Laboratorijas darbs 10. klasei
  Reakciju veidi un faktori, kas ietekmē reakciju ātrumu
  Autors: Aija Pilmane
Fizika, astronomija
 • Darba lapas fizikā vai astronomijā 11. klasei
  Saules sistēmas planētas
  Autors: Mārīte Eglīte
 • Darba lapas 12. klasei
  Gaismas stari, Heigensa princips, gaismas atstarošanās
  Autors: Mārīte Eglīte
 • Darba lapas 12. klasei
  Gaismas ātruma mērīšana
  Autors: Mārīte Eglīte


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas