Videomateriāli

Māci

Bilingvālā izglītība un CLIL

 

 Par bilingvālo izglītību

„ES – PASAULĒ, PASAULE – MANĪ”
Integrētais mācību līdzeklis sociokultūras kompetences veidošanai
Autors: Dr. philol. Maija Burima, DU Humanitārās fakultātes profesore

Rakstu krājums Jaunais un aktuālais bilingvālajā izglītībā Latvijā un pasaulē
Atbalsta materiāls bilingvālās izglītības politikas veidotājiem Latvijā, kā arī pedagogiem, kuri strādā bilingvālajā izglītībā un vēlas uzzināt par citu valstu aktuālo pieredzi šajā jomā. Rakstu krājumā iekļauti starptautiskajos žurnālos un rakstu krājumos iekļauti bilingvālās izglītības pētnieku raksti no 2005.-2009.gadam.

 

 Par CLIL

CLIL pieredze Latvijā. Attīstības vēsture.
CLIL jēdziens un bilingvālā izglītība. CLIL Latvijas kontekstā.  

Autors: Indra Lapinska, Latviešu valodas aģentūra

 

 Metodiskie materiāli

Mācību priekšmetu jēdzienu vārdnīca vidusskolai  
Pirmsskolas bilingvālo izglītības programmu izstrādes teorētiskais pamatojums 
PII pedagogiem, metodiķiem
Pirmsskolas izglītības programmas pamatojums izstrādāts atbilstoši Pirmsskolas izglītības reformas konceptuālajam ietvaram, kurš ir mērķēts uz ikviena bērna spējām un attīstībai atbilstošu, radoši attīstošu, kvalitatīvu un vienlīdzīgi pieejamu pirmsskolas izglītību
Autors: Irina Maslo
Pirmsskolas izglītības mācību programma bilingvālai mācību satura apguvei 
PII pedagogiem, metodiķiem
Pirmsskolas izglītības mācību programma bilingvālai mācību satura apguvei 4–6 gadus veciem bērniem (3. pakāpe un 4. pakāpe)
Autori: Žanna Zeikate, Marina Milaša, Diāna Škutāne

Metodiskais līdzeklis bilingvālajā izglītībā 
Rakstītprasmes pilnveide latviešu valodā dažādos mācību priekšmetos 7.-9.klasē.

 

Dabaszinības

Pārbaudes darbs 4. klasei 
Priekšmeti un materiāli. Ķermeņi un vielas

Autors: Aija Damberga
Pārbaudes darbs 4. klasei 
Tēmas - „Magnēts", Skaņa", Gaisma". Tēma - „Sēnes"

Autors: Aija Damberga
Stundas gaitas plānojums ar atsevišķiem uzdevumiem 3. un 4. klasei  
Dabaszinību stunda ar integrētu latviešu valodu. Darbs ar tekstu. Klausīšanās uzdevums. Skolēni vairāk uzzina par botānisko dārzu un mācās pazīt augus. Teikumu veidošana un papildināšana. Darbs ar karti. Dialogs

Autors: Iveta Pelčere
Dabaszinības 1. klasei 
Videofilma 
1. Augu daudzveidība
2. Dzīvnieku daudzveidība
3. Dabas ainavas
4. Mājdzīvnieki
5. Mājokļi

Scenārija autori: Laura Līdaka, Ingmārs Līdaka, Agris Poikāns, Raitis Vulfs
Režisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka
Operatori: Aivars Cāns, Ingmārs Līdaka
Dabaszinības 2. klasei 
Videofilma
1. Rudens
2. Ziema
3. Pavasaris
4. Vasara
5. Dabas pētnieks

Scenārija autori: Laura Līdaka, Ingmārs Līdaka
Režisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka
Operatori: Aivars Cāns, Ingmārs Līdaka
Dabaszinības 3. klasei 
Videofilma 
1. Sarunas ar dzīvniekiem
2. Dzīvnieku klases
3. Augsne un ieži
4. Dabas aizsardzība
5. Vienkāršie mehānismi

Scenārija autori: Laura Līdaka, Agris Poikāns, Raitis Vulfs
Režisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka
Operatori: Aivars Cāns, Ingmārs Līdaka
Dabaszinības 4. klasei 
Videofilma 
1. Zvaigžņotā debess
2. Siltuma joslas
3. Kontinenti
4. Vielu pārvērtības
5. Ūdens aprite

Scenārija autori: Laura Līdaka, Ingmārs Līdaka, Raitis Vulfs
Režisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka
Operatori: Aivars Cāns, Ingmārs Līdaka
Dabaszinības 5. klasei 
Videofilma 
1. Dzīvnieku un augu pielāgošanās
2. Ceļojums ar kartēm
3. Skaņa

Scenārija autori: Laura Līdaka, Ingmārs Līdaka, Raitis Vulfs, Renāte Ļucāne
Režisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka
Operatori: Aivars Cāns, Ingmārs Līdaka
Dabaszinības 6. klasei 
Videofilma 
1. Dzīvnieku un augu vairošanās
2. Atklājumi un izgudrojumi
3. Tropiskais mežs Indonēzijā

Scenārija autori: Laura Līdaka, Ingmārs Līdaka, Raitis Vulfs, Renāte Ļucāne
Režisores: Ināra Čakste, Indra Tilaka
Operatori: Aivars Cāns, Ingmārs Līdaka
Dabas zinības 1. klase  
Darba lapas
Dabas zinības 2. klase  
Darba lapas
Dabas zinības 3. klase  
Darba lapas
Dabas zinības 4. klase  
Darba lapas
Dabas zinības 5. klase  
Darba lapas
Dabas zinības 6. klase  
Darba lapas

 

Mājturība un tehnoloģijas

Diagnosticējošais darbs 7. klasei  
Auduma tehnoloģijas

Autors: Malda Spolīte
Vērtēšanas kritēriji 5.–9. klasei  
Prasības krāsu mācībā un kompozīcijas zīmējumiem (arī formu stilizējumiem). Vērtēšanas kritēriji šūšanā. Prasības izšūšanā un aušanā

Autors: Arnolds Ziemelis
Tematiskais plāns 5.–7. klasei  
Tematiskais plāns un vielas sadale interešu izglītības programmai (pulciņam) „Kokapstrāde un tehnoloģijas"

Autors: Arnolds Ziemelis

 

Ķīmija

Atsevišķi uzdevumi 8. klasei  
Vielas daudzums. Molmasa

Autors: Aija Pilmane
Laboratorijas darbs 8. klasei  
Ķīmisko reakciju veidi

Autors: Aija Pilmane
Pārbaudes darbs 9. klasei  
Neorganisko vielu iedalījums

Autors: Aija Pilmane
Laboratorijas darbs 9. klasei  
Skābju īpašības

Autors: Aija Pilmane
Laboratorijas darbs 10. klasei  
Reakciju veidi un faktori, kas ietekmē reakciju ātrumu

Autors: Aija Pilmane

 

Fizika, astronomija

Darba lapas fizikā vai astronomijā 11. klasei  
Saules sistēmas planētas

Autors: Mārīte Eglīte
Darba lapas 12. klasei  
Gaismas stari, Heigensa princips, gaismas atstarošanās

Autors: Mārīte Eglīte
Darba lapas 12. klasei  
Gaismas ātruma mērīšana

Autors: Mārīte Eglīte


© Latviešu valodas aģentūra 2015 
Visas tiesības aizsargātas